MENU
GAD CORNER | Ang goiter ay ang paglaki ng thyroid gland na kadalasan ay nakikita sa pamamagitan ng pamamaga sa leeg. Ang karaniwang sanhi nito ay "iodine deficiency" o kakulangan sa iodine. Ang iodine deficiency ay mas nakikita sa mga taong may edad 60 taong gulang at pataas, kababaihang nagbuntis at nagpapasuso ng sanggol.
Ang Department of Otorhinolaryngology - Head and Neck Surgery ng Region 1 Medical Center, kasama ang Gender and Development, ay patuloy na nakikiisa sa pagdiriwang ng Goiter Awareness Week 2023.
 
goiter awareness
 
*****
The GAD Focal Point System (GFPS) was established to ensure that GAD issues and concerns, gender equality and women’s empowerment are mainstreamed within R1MC.
It has also set up this online GAD Corner which will serve as a portal to feature the center of GAD’s knowledge materials and its related monthly programs, activities and projects.
The Northern Luzon grid is expected to be apprised of the unremitting efforts of R1MC’s GFPS, GAD Program Coordinators and their members in advancing equity for all.