MENU

MGA TUNGKULIN/RESPONSIBILIDAD NG PASYENTE SA OSPITAL

Bilang pasyente IKAW rin ay may mga tungkulin/responsibilidad na:

 

1.MAGBIGAY ng totoo at buong impormasyon hinngil sa iyong dati at kasalukuyang kalusugan kasama na ang mga gamit, dati at kasalukuyang ginagamit, mga pamamalagi sa ospital at iba pang uri ng ginagawang paggagamot, mga operasyon na nagawa sa iyo at mga “allergies”.

2.KILALANIN ang mga doctor, narses at iba pang kawani ng ospital na nangangalaga sa iyong kalusugan.

3.MAKIBAHAGI sa pagpapasiya ukol sa iyong kalusugan.

4.TIYAKIN na ang kasamang magbabantay sa iyo(kapamilya o kaibigan) ay maaasahan at makausap ng maayos.

5.MAGTANONG ukol sa tunay na kalagayan ng iyong karamdaman, mga posibleng lunas, komplikasyon, benepisyo at halaga ng gamutang gagawin sa iyo.

6.MAGTANONG kailanman sa hindi nagging malinaw sa iyo – ang mga impormasyong tinaggap o ang mga itinatanong sa pangangalaga na daoat gawin sa iyo.

7.SABIHIN sa mga tagapagkalinga kung sakaling may problem aka sa pagsunod sa napagkasunduang plano ng gamutan para sa iyong karamdaman.

8.SUNDIN ang mga alituntunin/patakaran ngospital tungkol sa pangangalaga, siguridad, kilos/asal ng mga pasyente.

9.ISAALANG-ALANG at IGALANG ang mga karapatan ng ibang pasyente, at mga kawani ng ospital kasama ang mga panuntunang pinaiiral ng ospital tungkol sa ingay, paninigarilyo at pagtanggap ng panauhin.

10.MAAGAP na bayaran ang lahat ng “ospital bills” ayon sa patakaran ng ospital.

11.MAAGAP na pagbili ng anumang gamut o kagamitan na kinakailangan sa pagpapagaling ng pasyente na wala o hindi maibigay ng ospital.

12.TANDAAN na bukod sa pangangalagang ipinaglilingkod ng ospital sa iyo, ang nakaugalian mong estilo ng pamumuhay (lifestyle) at pansariling pangangalaga ay may malaking epekto sa iyong kalusugan.